Hem » Om Klingstabygdens IF

Om Klingstabygdens IF

Organisation

Klingstbygdens IF är en ideell förening (org.nr. 802474-5765) med en styrelse som väljs på årsmötet. I övrigt bedrivs det ideella arbetet av medlemmar vid olika tillfälliga insatser.

Styrelse 2023

  • Anders Erlandsson, ordförande
  • Bert-Åke Holmsten, ledamot
  • Joachim Söderlind, ledamot
  • Julia Björklund, kassör
  • Peter Loré, ledamot
  • Mikael Brander, ledamot
  • Mattias Forsell, ledamot
  • Joar Sjöström, ledamot

Verksamhetsidé

Föreningen ska verka för idrotts- och friluftsverksamhet i, och kring byarna runt Klingstatjärn, (därav namnet Klingstabygdens IF). Huvudsaklig verksamhet under föreningens första tid ska vara underhåll av skidspår/leder på Allsta ängar och eventuellt även andra leder i bygden, samt spridande av information om föreningen och arbete för att få medlemmar. Andra idéer för verksamhet finns också, bland annat gympa och löpning. Vi vill även verka för utveckling av promenad-, löp- och cykelleder i bygden. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår.

Historia

Föreningen bildades den 15 september 2013. Anders Erlandsson, Jenny Erlandsson och Håkan Stolt samlades i familjen Erlandssons kök med utsikt över Klingstatjärn för att konstituera föreningen. Ett antal skidentusiaster med Anders Erlandsson i spetsen hade under ett antal år utvecklat och underhållit skidspår på ängarna runt Klingstatjärn. Det var tid att bilda en förening för att kunna utveckla verksamheten. Vid bildandet beslutades att föreningen ska verka för idrotts- och friluftsverksamhet i byarna kring Klingstatjärn (därav Klingstabygden). Skötsel av skidspåren har varit föreningens huvudsakliga verksamhet, men även underhåll av vandringsstigar, löpträning samt barngympa är aktiviteter som föreningen genomfört.

I bygden bor och verkar cirka 1200 personer och 2022 är ca 25% av dessa medlemmar i föreningen.

Inom spårområdet finns oftast ett område för skidlek med slalombanor, terrängvågor, bågar, hopp och ett kompisspår. Så länge skolan var igång fanns ett barnspår på 1 km som användes på skolidrotten och vid den årliga Lillvasan som arrangeras som en friluftsdag på vårvintern varje år. På Klingstatjärn prepareras det flitigt använda skidspåret som är 3 km långt och därifrån kan man ansluta till två olika spår på ängarna. Det ena är 4 km långt och ansluter till byarna Allsta, Östtjärn och Berge öster om tjärn. Det andra är 3 km långt och ansluter till Tunbyn söder om tjärn. Från spåret på tjärn körs vissa år också en anslutning till det kommunala Svanängsspåret.

Vintern 2012-2013 arrangerades en tävling mellan byarna i Klingstabygden: “Utmaningen”. Den gick ut på att samla varv på skidspåret och totalt medverkade drygt femtio personer det första året, varav knappt hälften barn/ungdomar. Totalt åkte deltagarna 200 mil. Utmaningen skapade engagemang och samarbete mellan grannar och medförde att många som inte stått på skidor på många år tog sig ut för att motionera. Utmaningen lanseras bland annat via Facebook, vilket gav ett snabbt och effektivt informationsspridande. Den 13 februari 2013 skrev Dagbladet en artikel om Utmaningen.

Sedan 2013 har Utmaningen genomförts varje vinter med ett ökat intresse.
Vintern 2013 vann Tunbyn med sina 188 poäng. Totalt deltog 50 olika personer som tog 514 poäng
Vintern 2014 vann Allsta med sina 1146 poäng. Totalt deltog 115 olika personer som tog 3965 poäng
Vintern 2015 vann Klingsta med sina 1068 poäng. Totalt deltog 68 olika personer som tog 2708 poäng

Under 2015 uppfördes en grillplats vid tjärn och en vandringsstig röjs upp i anslutning till grillplatsen. Grillplatsen ligger även i anslutning till skidspåren.