Om Klingstabygdens IF

Organisation

Klingstbygdens IF är en ideell förening (org.nr. 802474-5765) med en styrelse som väljs på årsmötet. I övrigt bedrivs det ideella arbetet av medlemmar vid olika tillfälliga insatser.

Styrelse 2020

  • Anders Erlandsson, ordförande
  • Bert-Åke Holmsten, ledamot
  • Björn Ramsell, ledamot
  • Håkan Stolt, kassör
  • Peter Loré, ledamot
  • Mikael Brander, ledamot
  • Anders Meiton, ledamot

Verksamhetsidé

Föreningen ska verka för idrotts- och friluftsverksamhet i, och kring byarna runt Klingstatjärn, (därav namnet Klingstabygdens IF). Huvudsaklig verksamhet under föreningens första tid ska vara underhåll av skidspår/leder på Allsta ängar och eventuellt även andra leder i bygden, samt spridande av information om föreningen och arbete för att få medlemmar. Andra idéer för verksamhet finns också, bland annat gympa och löpning. Vi vill även verka för utveckling av promenad-, löp- och cykelleder i bygden. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår.

Historia

Föreningen bildades den 15 september 2013. Anders Erlandsson, Jenny Erlandsson och Håkan Stolt samlades i familjen Erlandssons kök med utsikt över Klingstatjärn för att konstituera föreningen. Ett antal skidentusiaster med Anders Erlandsson i spetsen hade under ett antal år utvecklat och underhållit skidspår på ängarna runt Klingstatjärn. Det var tid att bilda en förening för att kunna utveckla verksamhetn. Vid bildandet beslutades att föreningen ska verka för idrotts- och friluftsverksamhet i byarna kring Klingstatjärn (därav Klingstabygden). Skötsel av skidspåren har varit föreningens huvudsakliga verksamhet, men även underhåll av vandringsstigar, löpträning samt barngympa är aktiviteter som föreningen genomfört.

I bygden bor och verkar cirka 1000 personer och 2015 är ca 10% av dessa medlemmar i föreningen.

Inom spårområdet finns ett område för skidlek med slalombanor, terrängvågor, bågar, hopp och ett kompisspår. Vid skolan finns ett barnspår på 1 km som används på skolidrotten och vid den årliga Lillvasan som arrangeras som en friluftsdag på vårvintern varje år. På ängarna finns ett längre spårsystem med banor mellan 1 och 4 km. Det passerar byarna Allsta, Östtjärn och Berge strax norr om Klingstatjärn. Från spåret på ängarna går det att svänga ner på Klingstatjärn för att åka det 3 km långa spåret som går runt tjärn, och som passerar i anslutning till de andra tre byarna Klingsta, Svanäng och Tunbyn. Från spåret på tjärn körs också en anslutning till det kommunala Svanängsspåret.

Vintern 2012-2013 arrangerades en tävling mellan byarna i Klingstabygden: “Utmaningen”. Den gick ut på att samla varv på skidspåret och totalt medverkade drygt femtio personer det första året, varav knappt hälften barn/ungdomar. Totalt åkte deltagarna 200 mil. Utmaningen skapade engagemang och samarbete mellan grannar och medförde att många som inte stått på skidor på många år tog sig ut för att motionera. Utmaningen lanseras bland annat via Facebook, vilket gav ett snabbt och effektivt informationsspridande. Den 13 februari 2013 skrev Dagbladet en artikel om Utmaningen.

Sedan 2013 har Utmaningen genomförts varje vinter med ett ökat intresse.
Vintern 2013 vann Tunbyn med sina 188 poäng. Totalt deltog 50 olika personer som tog 514 poäng
Vintern 2014 vann Allsta med sina 1146 poäng. Totalt deltog 115 olika personer som tog 3965 poäng
Vintern 2015 vann Klingsta med sina 1068 poäng. Totalt deltog 68 olika personer som tog 2708 poäng

Under 2015 uppfördes en grillplats vid tjärn och en vandringsstig röjs upp i anslutning till grillplatsen. Grillplatsen ligger även i anslutning till skidspåren.