Hem » Medlemskap » Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Klingstabygdens IF:s personuppgiftspolicy, november 2018

Nedan förklarar vi i tretton enkla punkter hur vi jobbar för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, och veta att vi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet.

Allmänt om GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt som Klingstabygdens IF som företag/förening måste följa.

Behandling av personuppgifter

Klingstabygdens IF vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Klingstabygdens IF med organisationsnummer 802474-5765 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

När sker behandling av personuppgifter?

Klingstabygdens IF behandlar dina personuppgifter:

  1. När du ansöker om och löser medlemskap i föreningen.
  2. När ditt medlemskap förnyas.
  3. När du deltar i “Utmaningen”.
  4. När du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom e-post till styrelsen.
  5. När du är leverantör till oss.
  6. När vi vill göra e-postutskick till dig.

Registrerade uppgifter

Vi registrerar i första hand namn, födelseår och e-postadress. Samt uppgifter om registrerade inbetalningar av medlemsavgift och deltagande i aktiviter.

Om du är vald föreningsfunktionär (som till exempel kassör) registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för (se “När sker behandling av personuppgifter?”).

Utlämnande av personuppgifter

Klingstabygdens IF lämnar inte vidare personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar eller föreningshistoriskt intresse.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Klingstabygdnes IF har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och
förstörelse.

Rättelse, radering och tillgång

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta någon i styrelsen.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Klagomål

Är du missnöjd med hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för att lagstiftningen efterföljs.