Kallelse till årsmöte 19 januari

Den 19 januari klockan 18.30 är alla medlemmar välkomna på digitalt årsmöte!
Anmäl dig genom att skicka ett mail till anderserla@hotmail.com, så skickar vi möteslänken.

Är du intresserad av att vara del av styrelsen eller engagera dig på annat sätt i föreningen, välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 januari.