Verksamhetsidé

Föreningen ska verka för idrotts- och friluftsverksamhet i, och kring byarna runt Klingstatjärn, det vill säga Klingstabygden. Huvudsaklig verksamhet under föreningens första tid ska vara underhåll av skidspår/leder på Allstaängar och eventuellt även andra leder i bygden, samt spridande av information om föreningen och arbete för att få medlemmar. Andra idéer för verksamhet finns också, bland annat gympa och löpning. Vi vill även verka för utveckling av promenad-, löp- och cykelleder i bygden. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår.