Historik

Föreningen bildades den 15 september 2013, efter att ett antal skidentusiaster utvecklat och underhållit skidspår på ängarna i Klingstabygden under ett antal år. Vid bildandet beslutades att föreningen ska verka för idrotts- och friluftsverksamhet i byarna kring Klngstatjärn, dvs Klingstabygden. Skötsel av skidspåren har varit föreningens huvudsakliga verksamhet, men även underhåll av vandringsstigar, löpträning samt barngympa är aktiviteter som föreningen genomfört.

I bygden bor och verkar ca 1000 personer och 2015 är ca 10% av dessa medlemmar i föreningen.

Inom spårområdet finns ett skidlekområde med slalombanor, terrängvågor, bågar, hopp och kompisspår. Vid skolan finns ett barnspår på 1 km som används på skolidrotten och vid den årliga Lillvasan som arrangeras som en friluftsdag på vårvintern varje år. På ängarna finns ett längre spårsystem med banor mellan 1 och 4 km. Det passerar byarna Allsta, Östtjärn och Berge strax norr om Klingstatjärn. Från spåret på ängarna går det att svänga ner på Klingstatjärn för att åka det 3 km långa spåret som går runt tjärn, och som passerar i anslutning till de andra tre byarna Klingsta, Svanäng och Tunbyn. Från spåret på tjärn körs också en anslutning till det kommunala Svanängsspåret. Interaktiv karta över spåren.

Vintern 2012-2013 arrangerades en tävling mellan byarna i Klingstabygden: "Utmaningen". Den gick ut på att samla varv på skidspåret och totalt medverkade drygt 50 personer det första året, varav knappt hälften barn/ungdomar. Totalt åkte deltagarna 200 mil. Utmaningen skapade engagemang och samarbete mellan grannar och medförde att många som inte stått på skidor på många år tog sig ut för att motionera. Utmaningen lanseras bland annat via Facebook, vilket gav ett snabbt och effektivt informationsspridande. Den 13 februari 2013 skrev Dagbladet en artikel om Utmaningen.

Sedan 2013 har Utmaningen genomförts varje vinter med ett ökat intresse. 
Vintern 2013 vann Tunbyn med sina 188 poäng.  Totalt deltog 50 olika personer som tog 514 poäng
Vintern 2014 vann Allsta med sina 1146 poäng. Totalt deltog 115 olika personer som tog 3965 poäng
Vintern 2015 vann Klingsta med sina 1068 poäng.  Totalt deltog 68 olika personer som tog 2708 poäng

Information om skidspåren finns förutom på hemsidan, även i vår Facebookgrupp och på den nationella portalen www.skidspar.se.

Löpträning genomförs från Viforsplan en gång i veckan under vår och höst och brukar samla 5-10 personer.

Under 2015 uppförs en grillplats vid tjärn och en vandringsstig röjs upp i anslutning till grillplatsen. Grillplatsen ligger även i anslutning till skidspåren