Nyheter‎ > ‎

Regler för Utmaningen

skickad 16 feb. 2015 12:51 av Anders Erlandsson
Vi har fått frågor om vilka regler som gäller för Utmaningen. Därför kommer här en kort beskrivning av tanken med Utmaningen och föreningen.

Föreningen har som mål att verka för idrotts- och friluftsverksamhet för byarna runt Klingstatjärn, dvs Klingstabygden. De skidspår som föreningen sköter är Allsta ängar, Klingstatjärn och skolspåret. Där har föreningen haft en dialog med markägarna och avsatt medel för underhåll. Vi tycker att det är fantastiskt roligt att det körs skidspår även på andra platser i bygden och har inget emot att det informeras om dem via facebook eller skidspår.se, även om andra i bygden ansvarar för dessa:-)

Utmaningen är tänkt som en morot att locka till skidåkning på nära håll för de boende i bygden. Det är inte en tävling med knivskarpa regler utan mer ett sätt att skapa byagemenskap och peppa grannar och vänner till att komma ut och njuta av vår vackra bygd även under vintern. Utmaningen är också ett sätt för de som sköter spåren att se hur väl användna de är, vilket är bra att ha som underlag vid eventuella bidragsansökningar. 

För att registrerar dina kilometrar i Utmaningen bör du alltså tillryggalägga dem i Klingstabygden. Vi har ingen exakt definition av Klingstabygden, men byarna som är med i kampen är Östtjärn, Allsta, Berge, Klingsta, Svanäng, Viforsen samt Tunbyn, och spåren bör ansluta till någon av byarna. Om du åker i ett preparerat spår eller inte spelar mindre roll.

Med det som bakgrund - välkomna att registrera era kilometer i Utmaningen oavsett var, när eller hur ni avverkat dem!
Comments